Malignt melanom märks oftast som mörka prickar eller fläckar på huden. De kan ibland likna ett födelsemärke. Det är därför alltid bra att vid minsta oro kontakta din vårdcentral.

Malignt melanom - symtom

Malignt melanom angriper kroppens pigment. Vanligtvis är det synliga delar av huden som drabbas men även andra delar, som inte känns lika självklara, kan också drabbas. T.ex. går det att få malignt melanom i ögat, på könsdelarna eller under foten. Till de vanligaste symtomen hör att en pigmentfläck börjar genomgå någon form av förändring. Den kan börja växa och klia eller ändra färg och form. Det kan också uppstå blödningar och sår i och runt tumören. Sätter sig sjukdomen i ögat kan du se märkliga "ljusblixtar" samt få försämrad syn i vissa fält. Till en början är symtomen mycket små och kan vara lätta att missa. På ett tidigt stadium går det att förväxla symtomen med ett eksem eller ett litet sår som inte vill läka normalt.

Det som gör malignt melanom till den farligaste formen av hudcancer är spridningssymtomen. Den riskerar att sprida sig till andra organ och skapa s.k. "dottertumörer" eller metastaser vilket kan vara mycket farligt. Cancern sprider sig då via lymf- eller blodkärlen och kan sätta sig var som helst. Störst risk är det att cancern letar sig till lungorna och utvecklar där mycket farliga tumörer. De symtom som sedan uppstår varierar beroende på vilket/vilka organ som drabbas.


malignt melanom hudcancer bild

Tecken på Malignt melanom

Det enda som är bra med denna form av cancer är att den kan vara lätt att upptäcka. Många andra former av hudcancer kan lätt förväxlas med eksem eller någon annan form av hudsjukdom. Förändringarna i kroppens pigment är väldigt tydliga och lätta att se. Till en början kan förändringarna ha olika färger men de ändrar snart till en mörkare ton. Inledningsvis någon form av ljusbrun nyans som sedan mörknar och snart går över till att svartna. Huden upplevs också som lite knölig och ojämn. Med tiden får den en alltmer ojämn kant och avtecknar sig tydligt i förhållande till den normala huden. Personer med mycket fläckar på huden (pigmentfläckar, leverfläckar osv) löper större risk att få denna form av cancer. De bör därmed vara extra uppmärksamma på symtomen. Samma sak gäller personer med mycket ljus hy och rödaktigt hår då de tillhör den främsta riskgruppen för hudcancer.


När ska man uppsöka läkare?

Bästa svaret på den frågan är "När du känner oro". Var observant på s.k. leverfläckar och andra delar av huden som ser onormal ut. Om det uppstår nya fläckar du aldrig lagt märke tidigare är det läge att vara uppmärksam. Likaså om du upptäcker märkliga hudförändringar som inte verkar försvinna bör du kontakta läkare. Framförallt om förändringen ökar i takt och börjar likna de symtom som beskrivs ovan. Kontakta din vårdcentral för läkarkonsultation. En läkare kan snabbt avgöra om det är hudcancer eller ej och i så fall vilken form det är fråga om. Inte sällan kan en läkare med blotta ögat se om det är risk för en tumör. I så fall görs en analys av det drabbade området för att se vad det är frågan om. Ur ett behandlingsperspektiv är det oerhört viktigt att ta sjukdomen tidigt innan den sprider sig. Framförallt om det är malignt melanom som har stor spridningsrisk med dödlig utgång.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.