En allvarlig del med malignt melanom är att det kan spridas vidare som metastaser till andra organ. Vid malignt melanom sprids ofta cancern efter ett tag vidare till lungorna.

Malignt Melanom - Metastaser

Att malignt melanom betraktas som den värsta formen av hudcancer beror helt på risken för spridning. Andra former av hudcancer som exempelvis basalcellscancer eller skivepitelcancer ger upphov till nog så mycket obehag men slutar inte med döden då de inte sprider sig.

Ordet "metastas" används ofta i samband med cancer. Ibland används ordet "dottersvulst" som betyder exakt samma sak. En metastas är en tumör som har satt sig på något annat organ än den ursprungliga tumören. Det är alltså frågan om en eller flera andra tumörer som har utvecklats genom spridning. Spridningen av metastaser är skillnaden mellan elak- och godartad cancer. En godartad cancer växer bara på ett ställe medan en elakartad ger sig på andra organ.


malignt melanom hudcancer

Hur sprider sig metastaser?

Spridningen av cancern sker genom att tumörceller fastnar i kroppens minsta blodkärl (kapillärer) och sedan börjar genomgå celldelning. Därefter sker spridningen av cancern via det lymfatiska systemet och blodet. Lymfa är en vätska som finns hos alla ryggradsdjur. Den påminner om blodplasma och transporterar t.ex. protein, fett, och salt till de olika organen. För metastasernas del är blodkärlen och det lymfatiska systemet perfekta transportvägar. Vilken väg metastaserna väljer beror till stor del på cancertypen. Exempelvis så har tjocktarmscancer en förmåga att sprida sig till levern medan bröstcancer hellre går på lymfknutorna. Malignt melanom sprider sig, i första hand, till lungorna. Bildas det metastaser i lungorna är det en mycket allvarlig prognos. Efter två år är dödligheten ca 94 procent och efter fem år nästan 100 procentig.


Hur upptäcks metastaserna vid malignt melanom?

Efter diagnostisering av malignt melanom är det viktigt att undersöka om cancern givit upphov till metastaser. Då cancern färdas genom blodomloppet och det lymfatiska systemet undersöks de lymfkörtlar som sitter närmast den ursprungliga hudcancern. Vanligvis sker det med en teknik som kallas sentinel node-teknik. Först kollar läkaren vilken lymfkörtel som först nås av lymfvätskan som kommer från tumören. Därefter undersöks körteln för att se om det finns cancerceller där. Finns cancerceller i körteln betyder det att cancern spridit sig. Det behöver dock inte betyda att det har bildats metastaser. Bildandet av metastaser är en långsam och invecklad process. Långt ifrån alla cancerceller som sprids i systemet sätter sig på något nytt organ. Risken är dock så stor och konsekvenserna så allvarliga att det är befogat med en lungröntgen.


När bildas metastaser?

Det tar tid för en tumör att komma till det stadie där det bildas metastaser. Hudcancerns utveckling delas in i fem olika faser. Fasernas indelning baseras på tumörens tjocklek och förekomsten av metastaser i andra organ. I de fyra första stadierna är tumören endast ytlig och det finns ingen risk för spridning. Det är först i det sista stadiet som det förekommer metastaser i lymfkörtlarna och på andra ställen i kroppen. Därmed är det oerhört att undersökning och behandling påbörjas så fort som möjligt. Under de fyra första stadierna kan cancern stoppas med ett enkelt kirurgiskt ingrepp. Har de fyra första stadierna passerats finns det risk för att det är försent och att spridning redan har skett.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.