Här publicerar vi 6 tydliga bilder på Malignt melanom. Alla bilder är väldigt olika men samtidigt väldigt typiska och karaktäristiska för malignt melanom och hudcancer.

Bilder på Malignt melanom

Malignt melanom (Hudcancer) kan se ut på väldigt många olika sätt. Därför har vi här samlat ihop bilder på malignt melanom som är väldigt tydliga och typiska för den här typen av cancerform. På varje bild på malignt melanom här syns ett väldigt destinkt märke. Många gånger kan dessa fläckar vara väldigt små, speciellt i början av tumörutvecklingen. Därför är det bra att vara uppmärksam mot märken som även är betydligt mindre.

Malignt melanom märks oftast genom att fläckarna inte är runda som födelsemärken och att färgen inte heller är jämn på fläckarna. Oftast är cancern också mycket mörkare än ett födelsemärke eller svart i färgen. En viktig försiktighetsåtgärd för att slippa den allvarliga cancern är att inte sola sig för mycket och att ha koll på om någon ny fläck dyker upp som verkar misstänksam.

Foto: Cancerfonden och Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset

malignt melanom hudcancer malignt melanom hudcancer bild malignt melanom hudcancer bilder malignt melanom hudcancer malignt melanom hudcancer malignt melanom hudcancer
annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.