Malignt melanom behandlas oftast direkt genom att skära bort den mörka fläcken (tumören) från huden. Detta fungerar dock endast i ett inledande stadium innan cancern spridits.

Behandling av Malignt melanom

Det finns egentligen bara ett sätt att behandla malignt melanom. Genom att skära bort tumören från huden. Oftast är det en tillräcklig behandling att ta bort hudförändringen. Det är heller inte något större ingrepp och patienten blir fort återställd. Någon nedsövning brukar heller inte behövas utan lokalbedövning är fullt tillräckligt. I vissa fall måste hud transplanteras från andra delar av kroppen för att undvika missprydande ärrbildning. Gällande malignt melanom tas ofta en större bit hud runt tumören bort för att minimera spridningsrisk. Av samma skäl kan även de lymfkörtlar som befinner sig närmast tumören avlägsnas.


malignt melanom hudcancer

De ofarliga formerna av hudcancer t.ex. basalcellscancer botas med säkerhet genom kirurgi. Däremot så finns det också mindre dramatiska alternativs som ibland kan användas. När basalcellscancer angriper exempelvis ytteröron eller ögonlock, eller befinner sig i ett mycket tidigt stadie, kan behandling med flytande kväve vara ett alternativ. Tumören fryses ner med en tunn stråle flytande kväve (fryskirurgi) och cancercellerna dör. En annan metod är att använda ett instrument med elslinga för att bränna bort tumören. Även detta förutsätter dock att sjukdomen upptäcks i god tid och sitter på "rätt ställe". Skivepitelcancer kan spridas ner i huden och bilda tumörer i läderhuden. Om så är fallet kan det krävas mer djupgående kirurg, stålning eller medicinering för att få bort. Malignt melanom är dock en annan sak då det finns en risk att det bildas metastaser i andra organ. Kirurgi är en effektiv metod men endast i sjukdomens inledande stadier. Därefter krävs mer långtgående behandling för att få bort tumörerna.


Läkemedel mot Malignt melanom

Ett vanligt förekommande läkemedel mot malignt melanom är cytostatika. Medicinen angriper de cancerceller som är på väg att dela sig och stoppar på så sätt bildandet av metastaser. Tyvärr har malignt melanom en tendens att bli resident mot medicinen vilket gör att den inte alltid är effektiv som behandling. Det finns fall där kroppens eget immunförsvar lyckats slå ut malignt melanom. I skrivande stund pågår det därför försök med att förstärka immunförsvaret mot tumörer. Denna forskning är dock ej avslutad men kan leda fram till mer effektiva behandlingsmetoder längre fram.


Strålbehandling mot Malignt melanom

Strålning är en vanligt förekommande behandling mot cancer. Tanken är att bränna bort cancercellerna utan att förstöra omkringliggande vävnad. Malignt melanom blir snabbt resistent mot strålning vilket gör att behandlingen sällan används. Däremot kan strålning användas för att lindra sjukdomen och stoppa tumörens utveckling.


Om cancern sprider sig

Om malignt melanom sprider sig och bildar metastaser i andra organ krävs betydligt mer avancerad behandling. Behandlingen beror då på vilket eller vilka organ som drabbats och hur långt förloppet har kommit. Det är då inte längre fråga om att behandla själva hudcancern utan istället t.ex. lungcancer.


Allmänt om att behandla Malignt melanom

Alla fall är unika. Det finns inte två cancerfall som är exakt likadana. Därför krävs det en individuell behandlingsplan för varje patient. I behandlingsplanen tar läkaren hänsyn, inte bara till vilken cancerform, det är frågan om utan även andra faktorer väger in. Exempelvis patientens ålder, allmänna hälsotillstånd och familjens sjukdomshistoria är sådant som tas med i beräkningarna. Ibland kan det vara nödvändigt att prova olika typer av medicinering och kombinationer av behandlingar för att finna rätt väg. Detta kan givetvis vara oerhört frusterande för patienten som helst vill få det hela avklarat. Blir behandlingen långvarig, vilket definitivt kan bli fallet med malingt melanom, kommer patienten att behöva stort stöd från anhöriga. I händelse av depression eller andra psykiska problem som kan uppstå under behandlingstiden kan även professionell hjälp visa sig var nödvändig.

Den mest effektiva behandlingen är den förebyggande. Malignt melanom kan visserligen uppstå genom ärftlighet men de flesta kommer efter överdriven solning. Genom att vara försiktig med starkt solsken och inte låta huden bli bränd minimeras risken för hudcancer.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.